Om boligrett

Husleieloven av 26. mars 1999 nr. 17 regulerer de fleste leieforhold, forutsatt at det er snakk om utleie mot vederlag. Loven skiller mellom leie av lokaler i næring og bolig. Les mer...

Leieavtalen

Ved inngåelse av et leieforhold er det vanlig at det settes opp en skriftlig avtale mellom utleier og leietaker. En muntlig avtale vil også være bindende, men det vil være vanskeligere for partene å bevise hva som er avtalt om det oppstår uenigheter. Begge parter kan derfor kreve at den muntlige kontrakten settes opp skriftlig etter husleieloven § 1-2 første ledd. Les mer...

Leieforhold næring

Ved leie i næring dvs. lokaler, lager, kontorer, forretninger mv. mellom næringsdrivende og foreninger m.m., vil partene ha full avtalefrihet med unntak av de bestemmelser som fremgår i husleieloven § 1-2 annet ledd: ”§ 1-2. Ufravikelighet Det kan ikke avtales eller gjøres gjeldende vilkår som er mindre gunstige for leieren enn det som følger av bestemmelsene i loven her. Ved leie av lokale kan loven fravikes i avtale, med unntak av §§ 1-1 til 1-4, 4-1, 4-4, 4-6, 9-7, 9-8, 9-10, 12-3 og 12-4 og kapittel 13”. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)