Overlevering

Utleier skal etter husleieloven § 2-1 stille husrommet til leietakers disposisjon til avtalt tid. Om dette ikke skjer vil det medføre forsinkelse som kan utløse rettigheter for leietaker som blant annet krav på prisavslag eller erstatning. Les mer...

Mangelsvurderingen

Utgangspunktet er at husrommet ved overtakelsen skal være i henhold til avtalen. Les mer...

Misligholdsbeføyelser ved mangler

Rett til å fastholde avtalen ved forsinkelse Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)