Reklamasjon

For at leietaker ikke skal miste sin rett til å gjøre krav gjeldende, må han gi beskjed til utleier innen rimelig tid etter at han burde oppdaget mangelen, jf. husleieloven § 2-8. I husleieloven fra 1939 ble det oppstilt en reklamasjonsfrist på 14 dager fra leietakeren oppdaget mangelen, sml. Gamle husleieloven § 14. Les mer...

Misligholdsbeføyelser

Retting Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)