Leietakers bruk

Leietakeren plikter å behandle husrommet i samsvar med avtalen og med ”tilbørlig aktsomhet” etter husleieloven § 5-1. Leietakeren plikter videre å sørge for ro og orden, følge husordensreglene som utleier har satt opp, og ellers vanlige husordensregler. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)