Tilbakelevering av husrommet

Når leieforholdet opphører, enten det er ved utløpet avkontrakten, ved oppsigelse, heving eller annet, skal leieren stille husrommet og eventuelt tilbehør til utleierens disposisjon, jf. husleieloven § 10-2. Husrommet skal være ryddet og rengjort og ellers i samme stand som ved overtakelse, med unntak av alminnelig slit og elde, med mindre annet er avtalt. Selv om husrommet var rotete og ikke tilfredsstillende rengjort da leietaker overtok husrommet, gir det ham ikke rett til å levere tilbake husrommet i rotete og ikke-rengjort stand om det ikke er avtalt. Hvis leietaker var misfornøyd med hvordan husrommet var rengjort, var det ved innflytting han hadde anledning til å si noe på det. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)