Alle sameier skal ha vedtekter. Som nevnt vil ikke en seksjoneringsbegjæring godkjennes om sameiet ikke vedlegger vedtekter. Som minstekrav skal vedtektene opplyse om eiendommens grunnboksbetegnelse og antall styremedlemmer etter eierseksjonsloven § 28. Det er imidlertid meget vanlig at vedtektene inneholder langt mer enn dette. Som nevnt ovenfor kan en rekke begrensninger i sameiernes rådighet vedtektsfestes, i tillegg til at regulering av fellesarealet også skal innføres i vedtektene. Videre er det også lurt å vedtektsfeste fordelingen av felleskostnader og organisering av vedlikeholdet, og hvilke oppgaver som ligger til styret og sameiemøtet.

Vedtektene kan endres med to tredjedels flertall.

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)