Profesjonsansvar

Profesjonsansvaret omfatter skadefovoldelse som skjer ved de såkalte ”frie yrker” som i hovedtrekk driver med en eller annen form for rådgivning eller vegledning i henhold til et oppdrag. Eksempelvis ved å engasjere en takstmann, advokat, eiendomsmegler, revisor eller økonomisk rådgiver. Profesjonsansvaret kjennetegnes ved at det normalt foreligger en kontrakt. Det kan da reises spørsmål om det er erstatningsregler i eller utenfor kontrakt som skal påberopes for forholdet. Videre vil andre profesjonelle stillinger som daglig leder og styremedlem kunne pådra seg ansvar overfor selskap eller foreninger. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)