Skadelidtes medvirkning

Dersom skadevolder i utgangspunktet er erstatningsansvarlig, vil retten til erstatning helt eller delvis kunne settes til side av retten, selv om vilkårene for erstatningsplikt for skadevolder i utgangspunktet foreligger, dersom skadelidte har medvirket til skaden. Les mer...

Medvirkning etter bilansvarsloven og andre lovfestede ansvar

For bilansvaret finnes hjemmel for avkorting av erstatning i Bilansvarsloven § 7. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)