Produktansvaret

Produktansvaret er et produsentansvar, der produsenten hefter for skader som skyldes at produktet ikke svarer til de sikkerhetskrav som tilsvarende produkter med rimelighet kan forventes å ha. Produktansvaret er i dag lovfestet i produktansvarsloven. Tidligere bygget produktansvaret på ulovfestet rett. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)