Lemping

Lemping er en reduksjon av et ilagt erstatningsansvar utfra rimelighetshensyn. Lemping innebærer således at man i en situasjon hvor alle formelle vilkår for å ilegge erstatningsplikt foreligger, men man velger likevel å redusere skadevolders ansvar, dersom ansvarets omfang er urimelig tyngende. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)