Om avhending av fast eiendom

Om avhending av fast eiendom, Avhendingslovens virkeområde, Eiendommen

Overføring av risiko

Risikoen for eiendommen

Reklamasjon

Om reklamasjon, Den relative frist, Absolutte frist, Realitetsdrøftelser, Spesiell reklamasjon for retting og heving

Misligholdsbeføyelser

Misligholdsbeføyelser, Forsinkelse, Mangelskrav, Selgers misligholdsbeføyelser

Mangel

Hva er en mangel?, Mangelsvurderingen, Mangelsvurderingen og as is, Krav til eiendommens tilstand, Tilbehør og medfølgende rettigheter, Brudd på offentligrettslige krav, Skjulte mangler, Rettsmangler

Eiendom solgt as is

As is (solgt som den er), Nærmere om rettsvirkningen av as is, Vesentlig dårligere stand, Andre forbehold

Undersøkelsesplikt

Kjøpers undersøkelsesplikt, Undersøkelse ved avtaleinngåelse, Undersøkelse etter oppfordring fra selger, Undersøkelse ved overtakelse

Selgers opplysningsplikt

Selgers opplysningsplikt, Opplysningssvikt fra selger, Opplysningssvikt og ”as is”, Innvirkning på avtalen, Ansvar for kontraktsmedhjelpere

Uriktig opplysning

Uriktig opplysning fra selger, Omstende, Fortolkning av uriktig opplysning, Arealsvikt

Manglende opplysninger

Manglende opplysninger fra selger, Omstende, Kjente eller måtte kjenne til, Arbeid utført av ufaglærte eller som egeninnsats

Retting

Retting av mangler, Retting innen rimelig tid, Urimelig kostnad og ulempe, Kostnadene ved retting

Erstatning

Selgers erstatningsansvar, Kontrollansvaret, Skyldansvaret, Utmåling av direkte tap, Indirekte tap , Garanti, Erstatning ved forsinkelse, Lemping

Prisavslag

Prisavslag ved mangler, Beregningen av prisavslaget

Heving

Kjøpers hevingsadgang, Vesentlighetsvurderingen, Spesiell reklamasjon, Hevingsoppgjøret

Tilbakeholdelse av kjøpesum

Kjøpers tilbakeholdsrett

Lenker

Lenker

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)