Risikoen for eiendommen

Risikoen for eiendommen går over på kjøper, når han har overtatt bruken av eiendommen, jf avhendingsloven § 2-4 annet ledd. Etter avhendingsloven § 2-4 første ledd innebærer overføring av risiko at kjøper plikter å betale hele kjøpesummen, dersom eiendommen blir ødelagt eller skadet etter at risiko er gått over på kjøper. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)