Misligholdsbeføyelser

For å gjøre gjeldende misligholdsbeføyelser som krav om oppfyllelse, tibakeholdelse av egen ytelse, prisavslag, heving, erstatning, retting osv. må det foreligge en mangel ved det som er levert eller annet mislighold som forsinkelse. Verken kjøper eller selger av fast eiendom har rett til å kreve misligholdsbeføyelser som heving, retting, prisavslag eller erstatning mv., når kontrakten er oppfylt etter avtale. Dersom det ikke foreligger mangel/mislighold, vil det ikke være grunnlag for noen misligholdsbeføyelser. Les mer...

Forsinkelse

Eiendommen vil være forsinket dersom selgeren ikke gir fra seg skjøte eller lar kjøperen overta bruken av eiendommen til avtalt tid. Ved forsinkelse kan kjøper ikke kreve retting og normalt ikke prisavslag, fordi eiendommen ikke er overtatt av kjøperen ennå. De misligholdsbeføyelser som kjøper normalt kan gjøre gjeldende ved forsinkelse i forhold til overtakelse av eiendommen er derfor angitt i avhendingsloven § 4-1: Les mer...

Mangelskrav

Ved mangler vil kjøper kunne kreve alle vanlige misligholdsbeføyelser i kontrakt med unntak av omlevering, da hver eiendom må betegnes som unik. Som nevnt nedenfor, vil det ligge en begrensning etter avhendingsloven § 3-9 for å kunne gjøre misligholdsbeføyelser gjeldende ved eiendom ”solgt som den er”, ved at det er kvantitative og kvalitative krav til at manglene medfører at eiendommen under ett blir ansett for å være ”i vesentleg ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut frå kjøpesummen og tilhøva elles”. Hvis ikke må mangelen knyttes til opplysningssvikt i form av uriktig opplysning eller manglende opplysning fra selger etter avhendingsloven §§ 3-7 eller 3-8, for at ikke kjøper skal måtte akseptere manglene som følge av at eiendommen er ”solgt som den er”. Les mer...

Selgers misligholdsbeføyelser

Selger kan gjøre misligholdsbeføyelser gjeldende overfor kjøper, dersom kjøper misligholder avtalen gjennom å ikke betale kjøpesummen eller andre kostnadsforpliktelser eller ikke medvirker til kjøpet. Selgers misligholdsbeføyelser ved kjøpers mislighold er nedfelt i avhendingsloven § 5-1: Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)