Prisavslag ved mangler

Prisavslag er en objektiv misligholdsbeføyelse ved mangler ved fast eiendom som går ut på at kjøper får et forholdsmessig avslag i prisen på grunn av mangler ved eiendommen, som skal tilsvare mangelens forholdsmessige verdi opp mot markedsverdi. Les mer...

Beregningen av prisavslaget

Prisavslag er en reduksjon i prisen som skal kompensere for det verditap mangelen utgjør for kjøper, som trekkes fra et betalt eller ubetalt vederlag, og omfatter ikke erstatning til dekning av kjøpers økonomiske tap utover det verditap mangelen utgjør på eller for eiendommen. Utmålingen av prisavslag skiller seg dermed fra erstatningsutmåling ved at kjøpers prisavslag er begrenset til og tar utgangspunkt i prisen for eiendommen, og skal kun kompensere det tap som manglene utgjør. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)