Om forbrukerrett

En forbruker er kjøper av vare eller tjeneste av en profesjonell næringsdrivende der tingen eller tjenesten ikke skal brukes i næring av kjøperen (hovedsakelig til privat bruk). Salg og utveksling av tjenester forbrukere imellom er heller ikke forbrukerkontrakter, men vanlige kontrakter, da forbrukerforhold forutsetter at selger og tilbyder eller disses representant opptrer i næringsvirksomhet, mens kjøper ikke gjør det. Les mer...

Forbrukerkjøpsloven

Forbrukerkjøpsloven av 21. juni 2002 nr. 34 er den sentrale loven ved handel av ting mellom forbrukere og næringsdrivende, og gjelder ved kjøp av ting som av kjøper hovedsakelig skal brukes utenfor næring til privat bruk. Når det gjelder gavesalg, faller salgsdelen innenfor forbrukerkjøpsloven. Forbrukerkjøpsloven gjelder etter § 2 første ledd også for bestilling av ting som skal tilvirkes (tilvirkningskjøp), levering av vann, kjøp av fordringer eller rettigheter og avtale med et nettselskap om overføring av elektrisk energi. Les mer...

Misligholdsbeføyelser

For å gjøre gjeldende misligholdsbeføyelser som heving, erstatning, prisavslag, avhjelp (retting og omlevering) osv. må det foreligge en mangel ved det som er levert eller annet mislighold. Forbruker har ikke rett til å kreve heving eller erstatning eller andre beføyelser, når kontrakten er oppfylt etter avtalen, selv om man i ettertid har sett at man har kunnet få bedre og billigere vare/tjeneste annetsteds. Dersom det ikke foreligger mangel/mislighold, vil det ikke være grunnlag for noen misligholdsbeføyelser. Les mer...

Ufravikelige regler i forbrukerkjøp

Forbrukerkjøpsloven gir forbruker på enkelte områder en gunstigere posisjon enn vanlige kjøp etter kjøpsloven. Disse bestemmelsene er såkalt preseptoriske regler, som innebærer at de ikke kan fravikes ved avtale – slik partene kan etter kjøpsloven. Her vil noen av de viktigste forbrukerrettighetene som er bedre enn kjøpslovens regler utenfor forbrukerkjøp, kort oppsummeres for oversiktens skyld: Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)