Reklamasjon

En reklamasjon etter forbrukerkjøpsloven er en melding fra forbruker til selger om at han mener at det foreligger mangel (avvik fra det avtalte, forventede eller forutsatte), og kan også inneholde melding om at han vil gjøre misligholdsbeføyelser gjeldende overfor selger, det vil si kreve erstatning, heving, omlevering, retting, prisavslag mv. Enkelt forklart er en reklamasjon en klage på at det er mangelfullt levert, og eventuelt de rettigheter som påberopes som følge. Les mer...

Den relative fristen

Etter forbrukerkjøpsloven § 27 første ledd har forbruker en ”relativ” frist for reklamasjon ”innen rimelig tid” fra forbruker fikk vite eller burde vært klar over misligholdet, men likevel minimum to måneder fra da mangelen faktisk ble oppdaget. Den relative frist løper innenfor den absolutte frist, som angis nedenfor. Les mer...

Den absolutte fristen

Etter forbrukerkjøpsloven § 27 annet ledd er det en absolutt frist for å reklamere på to år etter at forbrukeren overtok tingen, men likevel fem år dersom tingen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lenger enn to år. Etter at den absolutte frist er gått ut, vil ikke forbruker kunne gjøre gjeldende noen krav lenger, og den absolutte frist setter således yttergrensen for hvor lenge selger vil kunne være ansvarlig for mangler ved tingen. Ved forsinkelse vil ikke den absolutte frist ha begynt å løpe, siden fristen begynner å løpe fra forbruker overtok tingen. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)