Forbrukers tilbakeholdsrett

Tilbakeholdsrett er i forbrukerkjøp at forbruker holder tilbake hele eller deler av avtalt kjøpesum til sikkerhet for den mangel eller forsinkelse som ligger ved tingen. Dersom det foreligger mangel eller forsinkelse, vil forbruker ha rett til å beholde så stor del av eventuelt ubetalt kjøpesum som er nødvendig for å ha sikkerhet for kravet mot selger, og forbruker vil dermed ikke misligholde ved å benytte seg av tilbakeholdsretten. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)