Avhjelp

Avhjelp er en fellesbetegnelse på omlevering og retting. Selger reparerer tingen eller gir forbruker ny vare, slik at forbruker får mangelfri vare i samsvar med avtalen. Avhjelp forutsetter at forbrukeren har mottatt varen, og at det er mangler ved det leverte. Avhjelp kan ikke gis ved forsinket levering, siden varen ikke er levert. Les mer...

Rettsvirkningen av avhjelp

Omlevering og retting blir ofte kalt for både offensive og defensive beføyelser, fordi beføyelsene også kan brukes defensivt av selger for å avskjære et allerede fremmet krav fra forbruker om prisavslag eller heving, forutsatt at avhjelpen kan gis uten opphold. Les mer...

Særskilt om omlevering

Omlevering betyr å bytte til en tilsvarende vare. Det er derfor et krav om at tilsvarende vare er å få tak i. Man sier gjerne at varen som skal omleveres må være fungibel. Ordet fungibelt betyr at en annen vare kan fungere like godt for forbruker, og således erstatte den mangelfulle vare. Hvis varen etter sin art ikke er fungibel, vil gjennomføring av kravet normalt være umulig eller volde selgeren urimelige kostnader etter forbrukerkjøpsloven § 29 første ledd annet punktum, slik at omlevering ikke kan skje. Les mer...

Gjennomføring av avhjelp

Avhjelp (retting eller omlevering) skal kompensere for mangelen. Den skal følgelig ikke koste forbrukeren noe ytterligere økonomisk, eller føre til vesentlig ulempe. I tillegg skal den gjennomføres ”innen rimelig tid”. Hva som regnes for innen rimelig tid, beror på skjønn. Ved kompliserte reparasjoner må man regne med mer tid. I forarbeidene til forbrukerkjøpsloven Ot.prp.nr.44 (2001-2002) s. 185 og 186 ble det sagt følgende om hva som anses som rimelig tid for å gjennomføre avhjelpen: Les mer...

Forsøk til å foreta avhjelp og erstatningsgjenstand

I forbrukerforhold er det satt en grense for to avhjelpsforsøk, slik at ved tredje gangs reparasjon eller ny vare, så kan forbruker heve kjøpet. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)