Forbrukers adgang til å heve

Heving innebærer at partenes plikter og rettigheter til å oppfylle etter avtalen faller bort, og at partene plikter å tilbakeføre de ytelser som eventuelt allerede er ytt eller prestert. Begrunnelsen for å kunne heve er blant annet at forbruker som ikke får levert det resultat eller den prestasjon han skal ha etter avtalen, skal kunne komme seg ut av avtaleforholdet, og inngå en ny avtale med en annen som kan oppfylle den. Les mer...

Heving ved forsinkelse

Ved forsinkelse har ikke forbruker mottatt tingen. Forsinkelse omfatter både når tingen leveres for sent i forhold til avtalt levering, og når levering av tingen helt uteblir. Utgangspunktet er at forbruker skal kunne velge å fastholde kjøpet og holde tilbake kjøpesummen, så lenge tingen ikke er levert. Forbruker kan heve kjøpet når forsinkelsen er vesentlig. Les mer...

Selgers rett til å heve

Ved vesentlig kontraktsbrudd fra forbrukeren, kan selgeren før selger har overtatt tingen heve avtalen før hele kjøpesummen er betalt, jf. forbrukerkjøpsloven § 45 første ledd. Les mer...

Virkningene av heving

Virkningene av heving er regulert i forbrukerkjøpsloven kap. 10. Hovedprinsippet ved heving er at partenes plikt til å oppfylle avtalen faller bort. Hvis kjøpet er helt eller delvis oppfylt, skal det skje en tilbakelevering. Virkningene av heving er regulert i forbrukerkjøpsloven § 49: Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)