Avbestillingsrett

Utgangspunktet i kontraktsretten er at avtaler skal holdes (pacta sund servanda). Avbestilling av vare krever derfor som utgangspunkt et særskilt rettslig grunnlag. For forbruker er det adgang til å avbestille et kjøp i ulik grad, avhengig av hvilken lov som gjelder for tilfellet og hvilken avtale som gjelder. Les mer...

Retur av vare

Etter at en vare er levert, må forbrukeren betale for varen selv om tingen leveres tilbake, jf. forbrukerkjøpsloven § 42 første ledd. Les mer...

Garanti

Ved bruk av ordet "garanti" må kjøperen få rettigheter som går lenger enn det som følger av forbrukerkjøpsloven. Garantigiveren har en særskilt opplysningsplikt. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)