Fristens utgangspunkt

Foreldelsesloven § 3 fastsetter beregningen av foreldelsesfristen for krav som springer ut av kontrakt, herunder pengekrav. Krav på skadeserstatning utenfor kontrakt foreldes med utgangspunkt i fristen i foreldelsesloven § 9. Les mer...

Tilleggsfrist

Hvis fordringshaver har vært uviten om fordringen eller hvem/hvor skyldneren er, vil det kunne være urimelig at kravet allerede skal være foreldet etter den alminnelige foreldelsesfrist på tre år, når fordringshaver får vite at han har et krav eller får vite hvem som er skyldner. Av den grunn er det ved manglende nødvendig kunnskap om fordringen eller skyldneren gitt en tilleggsfrist etter foreldelsesloven § 10 nr. 1 på ett år fra den dag da fordringshaveren fikk eller burde skaffet seg kunnskap om fordringen og/eller skyldneren. Les mer...

Garantier

Hvis selger har gitt garanti ved kjøp av en ting, har foreldelsesloven en spesialbestemmelse i § 3 nr. 4: Les mer...

Absolutte foreldelsesfrist

Det er også absolutte foreldelsesfrister som setter yttergrenser for hvor lenge etter skaden eller tidligste forfall eller mislighold, fordringshaver kan kreve innfrielse på grunn av uvitenhet om kravet. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)