Fristens utgangspunkt

For krav med rettsgrunnlag utenfor kontrakt, som bygger på alminnelige regler om skadeserstatning (erstatningsrettslige regler, deliktsretten), vil foreldelsesfristen begynne å løpe etter foreldelsesloven § 9: Les mer...

Tilleggsfrist ved uvitenhet mv.

Siden fristens utgangspunkt er fra og med skadelidte fikk eller burde skaffet seg nødvendig kunnskap om skaden og den ansvarlige, vil relativt gamle erstatningskrav kunne gjøres gjeldende på grunn av langvarig uvitenhet. Hensynet til skadevolder tilsier derfor behov for en tidsmessig yttergrense for skadevolders ansvar. Les mer...

Særlig om personskade

Etter foreldelsesloven § 9 nr. 2 gjelder yttergrensen på 20 år siden opphøret av den skadevoldende handling eller ansvarsgrunnlaget ikke ved personskade, dersom: Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)