Forsikringskrav

Ved vanlige forsikringer foreldes krav om erstatning tre år etter utløpet av det kalenderår da sikrede fikk ”fikk nødvendig kunnskap om de forhold som begrunner kravet”, jf. forsikringsavtaleloven § 8-6. I de fleste tilfeller vil du ha nødvendig kunnskap om forsikringstilfellet, med en gang tilfellet inntrådte - f.eks. datoen for brannen, tyveriet osv. Var du bortreist og ikke fant ut av forsikringstilfellet før, vil det være utløpet av det kalenderåret fra den dato du fant ut av forsikringstilfellet som gjelder. Les mer...

,

Ved ansvarsforsikringer foreldes krav om erstatning tre år etter utløpet av det kalenderår da sikrede fikk ”fikk nødvendig kunnskap om de forhold som begrunner kravet”, jf. forsikringsavtaleloven § 8-6. Les mer...

Foreldelse etter sjøloven og annen særlovgivning

For sjøloven er det særskilte foreldelsesregler som gjelder: Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)