Foreldelse

Du kan ha et relativt sikkert og veldokumentert krav, men kan likevel miste rett til forsikringsutbetaling dersom saken er blitt så gammel at ditt krav er blitt foreldet. Ofte vil forsikrede og selskapet ha ulike måter å beregne foreldelsesfristene på utfra når forskjellige hendelser inntraff. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)