Ulykkesforsikring

Ulykkesforsikring dekker skade på person, herunder invaliditet og dødsfall. Etter skadeserstatningsloven § 3-1 får skadelidte ikke mer enn erstatning for det økonomiske tap, uansett hvor mange forsikringer som dekker tilfellet (ulykkesforsikring, ansvarsforsikring, reiseforsikring, motorvognforsikring mv.). Det skal således gjøres fradrag for andre forsikringer og trygdeytelser blant annet. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)