Personskade ansvarsforsikring

Personskade er en betegnelse for skade på person. I erstatnings- og forsikringsrettslig sammenheng vil man som oftest snakke om skadeserstatningslovens personskadebegrep, som omfatter skade på person i forbindelse med ulykke, produktansvar eller annen hendelse som det kan knyttes erstatningsansvar til. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)