Reiseforsikring

Reiseforsikringen dekker skader og økonomiske tap som skjer under reise i fritiden. Dersom man oppholder seg hjemme, på skole, på jobb, i barnehagen eller på reise mellom disse stedene, er det flere reiseforsikringer som ikke gjelder. Du vil da også være på jobb selv om du er på reisefot, hvis du for eksempel kjører lastebil, drosje osv. eller er selger uten fast arbeidssted. Videre vil heller ikke tjenestereise eller ekspedisjoner omfattes av reiseforsikringen, da slike reiser ikke regnes som fritid. Andre reiseforsikringer dekker alle typer reiser, slik at man bør lese anvendelsesområdet for forsikringen nøye før man melder inn kravet. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)