Villa- og innboforsikring (hjemforsikring)

Hjemforsikring dekker skade på innbo og løsøre ved tyveri, hærverk, brann, naturskade, vannskade, pulverskade mv. Bor du i villa, har man gjerne en egen villaforsikring for skade på teknisk bygg og eiendom, akkurat som sameiet eller borettslaget har en egen gårdforsikring ved større bygårder. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)