Rettshjelpsdekning

De fleste villa- og innboforsikringer har en rettshjelpsdel som dekker utgifter til tvister knyttet til eiendommen og tilhørende løsøre, som mangelskrav, reguleringssaker og oppgjør etter kjøp og salg av bolig. Andre forsikringer kan ha rettshjelpsdel som dekker de fleste sivile tvister du har i egenskap av å være privatperson. Straffesaker og andre offentlige tvangsprosesser dekkes ikke. Rettshjelpsdekningen dekker normalt heller ikke tvister knyttet til forsikredes yrke og erverv (dvs. arbeidstvister og saker om offentlige ytelser fra NAV mv.), inkassosaker, skifte etter ekteskap/samboer/arv og offentlige forvaltningsvedtak før søksmål. Motorvognansvar dekkes heller normalt ikke, men rettshjelpsdekning finnes ofte i motorvognforsikringen. Her må vilkårene leses nøye for å finne ut om det foreligger forsikringsdekning for en tvist. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)