Klagemuligheter og søksmål

Dersom du er misfornøyd med forsikringsoppgjøret, kan du klage til Finansklagenemnda. Behandlingen i nemnda er gratis, og du risikerer ikke saksomkostninger imot eller andre omkostninger som rettsgebyr. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)