Om forvaltningsretten

Forvaltningsrett er læren om rettsregler for utøvelse av offentlig forvaltning og myndighet, og offentlig saksbehandling. Forvaltningsretten tilhører den offentlige rett, på lik linje med statsforfatningsrett, skatte- og avgiftsrett, strafferett og prosessrett. Den alminnelige forvaltningsretten som skal behandles her, er de generelle reglene som gjelder for all forvaltningsvirksomhet. Forvaltningen har også særskilte forvaltningsområder som i tillegg kan ha spesielle regler for saksbehandlingen. Denne lovgivningen går under fellesbetegnelsen den spesielle forvaltningsretten. Eksempler som kan nevnes her er plan- og bygningsrett, trygderett og barnevernsrett. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)