Vilkårslæren

Hovedregelen i norsk rett er at plikter ikke kan pålegges private uten hjemmel i lov eller etter annet kompetansegrunnlag. Ved tildeling av konsesjon eller andre offentlige vedtak som begunstiger borger som tildeling av midler, og som borger ellers ikke ville hatt krav på, oppstår spørsmålet om og i hvilken grad forvaltningen kan gjøre tildelingen betinget av at visse angitte vilkår oppfylles. Med andre ord sette vilkår/krav for tillatelsen. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)