Rett til å la seg representere ved advokat

Forvaltningsloven § 12 første ledd sier at en part har rett til å la seg bistå an advokat eller annen fullmektig på alle trinn av saksbehandlingen. Bestemmelsen må ikke forstås som at andre enn parter ikke har adgang til å la seg bistå av fullmektig. Det finnes imidlertid noen begrensninger for de som ikke er parter i forvaltningsloven § 12 tredje ledd. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)