Taushetsplikten

Forvaltningsloven § 13 omhandler generelle regler om taushetsplikt for offentlige tjenestemenn og andre som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan. Les mer...

Unntak fra taushetsplikten

Unntak fra taushetsplikten kan skje når den som har krav på beskyttelse ikke utsettes for noen integritetskrenkelse. De vanligste unntak er regulert i forvaltningsloven § 13a. Det vil for det første være tilfelle ved samtykke fra den opplysningene gjelder eller andre med samtykkekompetanse, når opplysningene gis i statistisk form eller ved at individualiserende kjennetegn utelates på annen måte, og ellers når ingen berettiget interesse tilsier at de holdes hemmelig, f.eks. når de er alminnelig kjent eller alminnelig tilgjengelig andre steder. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)