Om helserett

Helserett omfatter de rettsregler som regulerer helsevesenets område, herunder rettigheter og plikter for pasientbehandling og organisering og drift av helseforetak, samt til en viss grad ansvar for pasientbehandling. De siste 10-15 årene har helseretten vært i sterk utvikling, og det har i løpet av disse årene kommet flere nye lover og utfyllende forskrifter og rundskriv innenfor helseretten. Disse har ført til et tydeligere og mer oversiktlig bilde av helseretten, som grovt kan deles inn i tre hovedområder. Les mer...

Helsepersonell/pasient/pårørende

Helsepersonell er i helselovgivningen en fellesbetegnelse for offentlig godkjent personell som arbeider i helsetjenesten. Helsepersonelloven inneholder blant annet bestemmelser om krav til yrkesutøvelsen, opplysningsplikt, autorisasjon, spesialistgodkjenning osv. De som omfattes av helsepersonelloven § 48, jf. § 3, er 27 ulike profesjoner, og eksempler er tannleger, sykepleiere, leger, psykologer og jordmødre. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)