Virkeområde og avgrensning mot kjøp

Håndverkertjenesteloven regulerer forholdet mellom tjenesteyter og forbruker ved håndverkertjenester. Håndverkertjenester omfatter avtaler eller oppdrag om visse tjenester, eksempelvis reparasjoner, vedlikehold, installasjoner, ombygging, m.m. mellom tjenesteytere i næringsvirksomhet og forbrukere. Også organisasjoner og offentlig virksomhet, som yter tjeneste mot vederlag, anses for å yte tjenester i næringsvirksomhet. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)