Utføring av oppdraget

Forbrukeren har krav på fagmessig utførelse, altså i samsvar med standarden for alminnelig godt arbeid etter alminnelig praksis i fagbransjen, jf. håndverkertjenesteloven § 5 første ledd. Materialene som brukes skal være av vanlig god kvalitet, med mindre annet er avtalt, jf. håndverkertjenesteloven § 5 annet ledd. Hvis tjenesteyteren skaffer materialene, skal de være av vanlig god kvalitet, med mindre partene har avtalt bruk av b-vare eller brukte materialer mv. Les mer...

Frarådingsplikt

Tjenesteyter har en frarådingsplikt dersom en reparasjon vil stå i misforhold til det tingen eller eiendommen er verdt for forbruker i reparert stand, eller for øvrig at tjenesten ikke vil bli til rimelig nytte for forbrukeren, jf. håndverkertjenesteloven § 7. Den gjelder både før avtale er inngått eller arbeid er påbegynt, og etter at arbeidet er satt i gang. Forbrukeren skal orienteres hvis det må antas at prisen på en reparasjon vil bli uforholdsmessig høy i forhold til tingen i reparert stand eller hvis tjenesten ikke vil være til rimelig nytte, jf. håndverkertjenesteloven § 7 første ledd. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)