Mislighold

Hvis avtalte plikter ikke følges av tjenesteyter eller forbruker, vil det foreligge mislighold. Forbruker eller tjenesteyter som ikke opplever å få avtalt ytelse vil få rettigheter som kalles misligholdsbeføyelser (krav med grunnlag i mislighold av kontrakten). Alle misligholdsbeføyelser forutsetter og bygger som premiss på at det foreligger et kontraktsbrudd (mislighold) i form av mangler ved tjenesten/ytelsen, opplysningssvikt eller forsinkelse. Les mer...

Tjenesteyters misligholdsbeføyelser

Forbrukers ytelse i håndverkertjenester er hovedsakelig at forbruker skal betale avtalt pris til avtalt tid til tjenesteyter. Forbruker vil i praksis misligholde ved å ikke betale eller betale for sent, slik at det foreligger forsinkelse for betalingen fra forbruker. Imidlertid kan også mislighold skje gjennom manglende medvirkning i forbindelse med tilgang til eiendom ved retting, eller annen tilrettelegging av oppdraget mv. Tjenesteyters misligholdsbeføyelser ved forsinket betaling eller medvirkning fra forbruker er regulert i håndverkertjenesteloven § 41: Les mer...

Krav mot tidligere omsetningsledd

Dersom det er mangler ved materialene som inngår i tjenesten, kan forbruker reklamere direkte og fremme krav mot tidligere omsetningsledd etter håndverkertjenesteloven § 27: Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)