Forsinket levering

Levering skal skje ved at arbeidet avsluttes i henhold til avtalt tid, eller innen det som er rimelig. Utgangspunktet må være at tjenesten skal være avsluttet innen den tid som er avtalt. For de tilfeller hvor avtalen er taus om oppfyllelsestiden, skal tjenesten være avsluttet innen stort sett samme rimelige utføringstid som en annen håndverker ville bruke. Regelen er nedfelt i håndverkertjenesteloven § 10: Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)