Tilbakeholdelsesrett

Tilbakeholdsretten har sitt grunnlag i prinsippet om ytelse mot ytelse. Dersom ikke tjenesteyter ikke yter sin ytelse (tjenesten) er det ikke rimelig at forbruker yter sin ytelse (betalingen). Les mer...

Rett til å kreve oppfyllelse av avtalen

Å fastholde oppfyllelse av avtalen er en sentral rettighet. Ofte vil håndverkere ha andre oppdrag, som er ønskelige å begynne på, og vil ofte ikke ha noe imot å gå fra avtalen. Forbruker vil også tilsvarende kunne ha problemer med å skaffe annen tjenesteyter til tilsvarende pris. Forbruker vil derfor ofte være tjent med å fastholde avtalen ved eksempelvis forsinkelse, og eventuelt kreve erstatning. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)