Avbestilling

Etter håndverkertjenesteloven § 39 første ledd har forbruker anledning til å tilbakekalle oppdraget helt eller delvis. Dersom arbeidene er påbegynt, kan forbruker kreve at tjenesteyteren innstiller arbeidet helt eller delvis. Tjenesteyteren kan likevel kreve vederlag for den del av tjenesten som er utført. Vederlaget kan i så fall svare til det prisen ville utgjøre dersom oppdraget bare omfattet denne del, se håndverkertjenesteloven § 40 første ledd. Før oppdraget er påbegynt, kan det tilbakekalles helt eller delvis, jf. håndverkertjenesteloven § 39. Er arbeidet i gang, kan arbeidet innstilles. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)