Prisavslag ved mangelfull tjeneste

Prisavslag er en misligholdsbeføyelse som går ut på at forbruker får et forholdsmessig avslag i prisen på håndverkertjenesten på grunn av mangelfull ytelse. Prisavslag er en reduksjon i prisen, begrenset til mangelens verdi, som trekkes fra et betalt eller ubetalt vederlag, og er ikke erstatning til dekning av forbrukers økonomiske tap. Forbruker kan dermed sitte med den leverte tjenesten i mangelfull stand, dersom han ønsker det. Det er ikke krav om at forbruker bruker prisavslaget til å rette mangelen. Les mer...

Beregning av prisavslaget

Prisavslaget skal normalt settes til hva det vil koste å få mangelen rettet, jf. håndverkertjenesteloven § 25 annet ledd. Begrunnelsen er at kontraktsforholdet skal balanseres ved at det ikke skal betales full ytelse – dvs. full pris, når motytelsen er mangelfull. Prisavslaget skal således svare til de utgiftene forbruker vil ha for å sette reparasjonsgjenstanden eller tjenesteobjektet i den stand den skulle ha hatt etter avtalen. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)