Erstatning for forsinkelse og mangel

I avtaler om håndverkertjenester vil forbruker kunne kreve erstattet den verdi oppfyllelse av kontrakten har for ham (den positive kontraktsinteresse), slik at økonomisk tap som skyldes kontraktsbruddet skal erstattes. Erstatningskravet vil da være differansen mellom forbrukers situasjon med og uten kontraktsbruddet. Les mer...

Erstatningsansvar for brutt omsorgsplikt

Tjenesteyter har en omsorgsplikt til å ta vare på tingen som skal repareres, mens den er i tjenesteyters varetekt, som eks. når en bil står på verksted. Etter håndverkertjenesteloven § 29 er tjenesteyter erstatningsansvarlig på objektivt grunnlag ”dersom ting eller eiendom er påført skade mens den var i tjenesteyterens varetekt eller for øvrig under tjenesteyterens kontroll”: Les mer...

Utmåling av erstatning

Et eventuelt erstatningsansvar skal utmåles etter håndverkertjenestelovens § 30 første ledd, og erstatningen skal svare til det økonomiske tap forbrukeren har lidt (utlegg, prisforskjell, tapt arbeidsfortjeneste, tingsskade m.m.). Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)