Om kjøpsrett

Om kjøpsrett

Levering

Levering

Risiko for tingen

Risiko for tingen

Mislighold og mangel

Mislighold, Mangelsbegrepet, Alminnelige forventninger til en vare, Mangelsvurderingen, Forsinkelse, Pris, Kjøpers mislighold , Kjøpers medvirkningsplikt, Omsorgsplikter, Forventet mislighold, Avbestilling

Reklamasjon

Generelt om reklamasjon, Innholdet i reklamasjonen, Den relative frist, Den absolutte frist, Nøytral og spesiell reklamasjon, Realitetsdrøftelser

Opplysningsplikter

Opplysningsplikt ved kjøp, Svekket og skjerpet opplysningsplikt

Undersøkelsesplikter

Om undersøkelsesplikter, Undersøkelse før avtale inngås, Undersøkelse ved levering, Skjerpet og svekket krav til undersøkelsesplikt

Tilbakeholdsrett

Om tilbakeholdsrett, Kjøpers tilbakeholdsrett, Selgers tilbakeholdsrett

Heving ved vesentlig mislighold

Om heving, Selgers hevingsrett, Vesentlighetsvurderingen, Begrenset hevingsrett, Utvidet hevingsrett, Hvordan man hever en kjøpsavtale, Hevingsoppgjøret (tilbakeføringen), Heving ved forventet mislighold

Avhjelp (omlevering og retting)

Generelt om avhjelp, Omlevering, Retting

Erstatning

Erstatning i kontrakt, Dolus, Culpa , Grov uaktsomhet, Objektivt ansvar for mislighold, Kontrollansvaret

Ansvar for kontraktsmedhjelpere

Kontraktshjelperansvaret, Ansvar for opplysning fra kontraktsmedhjelpere

Erstatningsberegningen

Utmåling av erstatningen, Direkte tap, Indirekte tap, Tapsbegrensningsplikt, Lemping

Årsakssammenheng og adekvans

Årsakssammenheng, Adekvans

Prisavslag

Prisavslag

Krav mot tidligere salgsledd

Krav mot tidligere salgsledd

Force majeure

Force majeure

Lenker

Lenker

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)