Om kjøpsrett

Kjøpsrett er reglene om kjøpers og selgers rettigheter og forpliktelser innenfor inngåtte avtaler om kjøp. Ved kjøp er det alltid inngått en bindende avtale om at den ene part kjøper og den annen part mot vederlag selger en ting. Spørsmålet om fortolkingen av kontrakten og spørsmålet om avtalen er gyldig inngått, og eventuelt bør gis virkning etter sitt innhold, hører inn under avtaleretten. Kjøpsretten er en del av den alminnelige kontraktsrett, og bygger på lov 13. mai 1988 nr. 27 om kjøp (kjøpsloven). Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)