Levering

Utgangspunktet er at tingen skal leveres i samsvar med det som positivt er avtalt mellom partene. Partene avtaler fritt om tingen skal hentes på forretningsstedet til selger (hentekjøp), eller leveres/sendes hjem til kjøper (sendekjøp) eller leveres til et bestemt utleveringssted (plasskjøp). Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)