Risiko for tingen

Å ha risiko for tingen innebærer at tingen ligger under den ene parts faktiske råderett og ansvar, slik at dersom noe skjer med tingen, vil ikke den andre part være ansvarlig for å erstatte tapet ved brann, oversvømmelse, tyveri mv. Dersom selger har risikoen for tingen må han skaffe kjøper ny ting eller erstatte hans tap, dersom tingen går tapt før tingen er levert mens tingen er selgers risiko. Selger blir heller ikke ansvarlig for mangel ved tingen som har oppstått etter at risiko har gått over på kjøperen. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)