Utgangspunktet i kontraktsretten er at avtaler skal holdes (pacta sund servanda). Avbestilling av vare krever derfor som utgangspunkt et særskilt rettslig grunnlag. Hovedregelen er således at selger alltid har rett til å fastholde kjøpet og kreve kjøpesummen utbetalt, jf. kjøpsloven § 52:

”§ 52. Rett til oppfyllelse ved å kreve betaling. Avbestilling.

(1) Selgeren kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Dette gjelder likevel ikke så lenge betalingen hindres av stans i samferdselen eller betalingsformidlingen eller annet forhold utenfor kjøperens kontroll og som han ikke kan overvinne.

(2) Avbestiller kjøperen ting som skal tilvirkes særskilt for ham, kan selgeren ikke fastholde kjøpet ved å fortsette tilvirkingen, gjøre andre forberedelser til leveringen samt kreve betaling, med mindre avbrudd ville føre med seg betydelig ulempe for ham eller risiko for at han ikke får erstattet tap som avbestillingen medfører. Kan selgeren ikke fastholde kjøpet, utmåles erstatning for tap som følge av avbestillingen i samsvar med reglene i kapittel X”.

Avbestillingsrett kan være avtalt, og vil da ha sitt rettslige grunnlag i avtale, eksempelvis opererer mange elektronikkjeder med åpent kjøp i 14 dager.

I forbrukerkjøp har forbruker avbestillingsrett før levering har skjedd mot å betale et avbestillingsgebyr etter forbrukerkjøpsloven § 41. Ved fjernkjøp har forbruker rett til å gå fra avtalen etter angrerettsloven, se her under angrerett.

Kjøpslovens § 52 annet ledd gir kjøperen rett til avbestilling i tilvirkningskjøp mot full erstatning til selgeren.

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)