Opplysningsplikt ved kj°p

Utgangspunket i kj°psretten er at partene selv bŠrer risikoen for sine egne forutsetninger og forventninger, slik at det ikke gjelder et generelt krav om opplysningsplikt for alle forhold. I Rt. 2002 s. 1110 (Bodumdommen s. 1118 ) sies dette slik: Les mer...

Svekket og skjerpet opplysningsplikt

Selger kan ved kj°p begrense sin opplysningsplikt gjennom forbehold. Partene kan ved kj°p avtale at tingen er ”solgt som den er”, eller gjennom ň avtale at man ikke har ansvar for eventuelle skjulte mangler o.l. Imidlertid fratar ikke et forbehold om ”as is” selger enhver opplysningsplikt overfor kj°per, jf. kj°psloven ž 19. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)