Om tilbakeholdsrett

Det er to typer tilbakeholdelsesrett i norsk rett. Den vanligste formen er såkalt detensjonsrett, dvs. at man holder tilbake egen ytelse til sikkerhet for krav som følge av den andre parts kontraktbrudd. Man unnlater da simpelthen å prestere inntil riktig prestasjon kommer fra den annen part i henhold til avtalen. Les mer...

Kjøpers tilbakeholdsrett

Utgangspunktet er ytelse mot ytelse-prinsippet. Dersom selgerens ytelse er mangelfull eller forsinket, vil dette prinsippet kunne fravikes gjennom en tilbakeholdsrett. Tilbakeholdsrett er å holde tilbake en ytelse til sikkerhet for den mangelfulle ytelse som motparten har levert eller skal levere. Tilbakeholdsretten gjelder før man har levert ytelsen. Etter at partene har overlevert ytelsene, må eventuell tilbakeføring skje gjennom heving av avtalen eller avtale om tilbakelevering. Les mer...

Selgers tilbakeholdsrett

Selger har etter kjøpsloven § 10 første ledd rett til å holde tilbake eiendomsretten når han overleverer tingen til betaling for tingen har skjedd. Selger kan dermed ta forbehold om eiendomsrett og rett til tilbakelevering dersom betaling ikke skjer. Regelen får imidlertid bare virkning mellom partene. For å få virkning overfor tredjemann, må det inngås avtale om salgspant eller annet pant som gir rettsvern. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)